Mako Fuwa

Hat Design

for Creatures Of The Wind (Spring 2010)

Hat Design for creatures of the wind (© by Mako Fuwa)

Hat Design for creatures of the wind (© by Mako Fuwa)

Hat Design for creatures of the wind (© by Mako Fuwa)

hat-new-web-sp-1a(© by Mako Fuwa)

hat-new-web-sp-2a(© by Mako Fuwa)

hat-new-web-3a(© by Mako Fuwa)

hat-new-web-5a(© by Mako Fuwa)

hat-new-web-4a(© by Mako Fuwa)

hat-new-web-6a(© by Mako Fuwa)

Hat Design for Creatures Of The Wind (Fall 2010)

Hat Design for creatures of the wind (Fall 2010)(© by Mako Fuwa)

Hat Design for creatures of the wind (Fall 2010)(© by Mako Fuwa)

Hat Design for creatures of the wind (Fall 2010)(© by Mako Fuwa)

Hat Design for creatures of the wind (Fall 2010)(© by Mako Fuwa)

Hat Design for creatures of the wind (Fall 2010)(© by Mako Fuwa)

Hat Design for creatures of the wind (Fall 2010)(© by Mako Fuwa)

hat-new-web-creatures(© by Mako Fuwa)

Hat Design for creatures of the wind (Fall 2010)

Hat Design for creatures of the wind (Fall 2010)

Hat Design for creatures of the wind (Fall 2010)

Mako-Hat-Fuwa