Mako Fuwa

Painting

new-web-piano(© by Mako Fuwa)

new-web-egg(© by Mako Fuwa)

horse
タケノコ山

new-web-treedream(© by Mako Fuwa)

new-web-whereamI2(© by Mako Fuwa)

new-web-twobottleandtwofish(© by Mako Fuwa)

Painting (© by Mako Fuwa)

new-web-cups(© by Mako Fuwa)

new-web-appleness(© by Mako Fuwa)

new-web-cattable(© by Mako Fuwa)

Painting (© by Mako Fuwa)

new-web-table2a(© by Mako Fuwa)

new-web-abstract(© by Mako Fuwa)

new-web-abstract2(© by Mako Fuwa)

Painting (© by Mako Fuwa)

Painting (© by Mako Fuwa)

new-web-horse(© by Mako Fuwa)

new-web-couple(© by Mako Fuwa)

new-web-twopeople(© by Mako Fuwa)

new-web-apple(© by Mako Fuwa)

new-collage-1a(© by Mako Fuwa)

new-collage-2(© by Mako Fuwa)